HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Katja Jajaš

Adresa
Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4
51000 Rijeka
Telefon
051 320 977
Fax
051 320 000
Mobitel
098 9823 290
E-mail
info@odjv.hr
Jezici
ENG

Zaposlen/a u

JAJAŠ & VUKELIĆ d.o.o.