HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Nikolina Hrelja

Adresa
Užarska 30
51000 Rijeka
Telefon
051 501 886
Fax
051 501 894
E-mail
n.hrelja@primorac-lawfirm.hr

Zaposlen/a u

Primorac