HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Rija Klaić

Adresa
Palmotićeva 27
10000 Zagreb
Telefon
01 4817 003
Fax
01 4817 003
E-mail
bartolic@bartolic.hr

Zaposlen/a u

Nikola Bartolić, Tomislav Bartolić, Juraj Bartolić i Eliza Bartolić