HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Bojana Colarić Crneković

Adresa
Antuna Stipančića 3
10000 Zagreb
Telefon
01 4827 257
Mobitel
091 5497 915
E-mail
bojana.colaric@ured-cc.com
Jezici
ENG