HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

BUČANAC I PARTNERI d.o.o.

Adresa
Šetalište F. Lučića 11
10410 Velika Gorica
Telefon
010 6222 146
Fax
010 6219 331
E-mail
bucanacipartneri@email.t-com.hr

Odvjetnici