HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Tomislav Kovačić

Adresa
Flanatička 16/II
52100 Pula
Telefon
052 456 967
Fax
075/801255
Mobitel
098 9094 450
E-mail
tomislav.kovacic.zou@gmail.com
kovacicodvjetnik@gmail.com
Jezici
ENG