HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

ČOHILJ & ROVIS d.o.o.

Adresa
Dalmatinova 4
52100 Pula
Telefon
052 884 230
Fax
052 884 235
E-mail
info@ccr-law.com
cohilj@ccr-law.com

Odvjetnici

Vježbenici