HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Josip Bitunjac

Adresa
Petra Krešimira IV. br. 36
35000 Slavonski Brod
Mobitel
091 4239 002
E-mail
jbitunja@gmail.com
Jezici
ENG