HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Nataša Đurović Đanović

Adresa
Vukovarska 36
20000 Dubrovnik
Telefon
020 611 651
Mobitel
098 619 098
E-mail
natasa.djurovic.djanovic@gmail.com
Jezici
ENG