HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

BAROVIĆ & GAVRANOVIĆ BILIĆ

Adresa
Boškovićeva br. 7
10000 Zagreb
Telefon
01 4873 219
01 4873 221
Fax
01 4817 434
E-mail
srdjan.barovic@zg.t-com.hr
iva.gavranovic-bilic@email.t-com.hr

Odvjetnici

Vježbenici