HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Goran Veljović, Merima Ibrahimović, Ivana Bilić Komparić, Vladimir Veljović i Al

Adresa
Dobrilina 9
52100 Pula
Telefon
052 216 874
052 216 873
Fax
052 210 557
E-mail
odvjetnicki.ured@zou.t-com.hr

Odvjetnici

Vježbenici