HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Vatroslav Abramović

Adresa
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 1/III
51000 Rijeka
Telefon
051 215 175
Fax
051 588 575
Mobitel
091 2151 755
E-mail
odvjetnik.abramovic@ri.t-com.hr
odvjetnik.abramovic@gmail.com
Jezici
ENG

Vježbenici