HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Sandra Đurin

Adresa
Lj. Gaja 4
35400 Nova Gradiška
Telefon
035 366 444
035 333 015
Fax
035 366 444
Mobitel
098 263 409
E-mail
sdjurin2@gmail.com
Jezici
GER