HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Tea Žunić

Adresa
Strossmayerova 9
51000 Rijeka
Telefon
051 321 141
Fax
051 213 940
Mobitel
091 2211 089
E-mail
odvjetnik.zunic@gmail.com
Jezici
ENG