HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Tihana Lombardić

Adresa
Bihačka ulica 2A
21000 Split
Telefon
021 485 980
Fax
021 485 977
E-mail
alajbeg.hrvoje.odvjetnik@st.t-com.hr
tihanalombardic@gmail.com

Zaposlen/a u

Alajbeg