HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Hrvoje Alagić

Adresa
J. J. Strossmayera 14C
32000 Vukovar
Telefon
032 670 000
Fax
032 670 000
E-mail
martina.alagic@gmail.com

Zaposlen/a u

Alagić