HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Nela Đurkov Kobaš

Adresa
Ulica Martina Divalta 92
31000 Osijek
Telefon
031 286 177
Fax
031 286 177
E-mail
kobas.branko@gmail.com

Zaposlen/a u

Kobaš