HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Đurđa Lipošćak i Tina Budimir Bijelić

Adresa
Ivana Gorana Kovačića br. 8
47300 Ogulin
Telefon
047 522 061
Fax
047 522 061

Odvjetnici