HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Marijan Abramović

Adresa
Užarska 17/II
51000 Rijeka
Telefon
051 215 175
Fax
051 215 175
E-mail
odvjetnik.abramovic@ri.t-com.hr

Zaposlen/a u

Abramović