HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Ivan Acalinović

Adresa
V. Nazora 7
21480 Vis
Telefon
021 711 161
Fax
021 717 208
E-mail
mihael.acalinovic@st.t-com.hr

Zaposlen/a u

Acalinović