HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Rea Alač Strabić

Adresa
Erazma Barčića 13
51000 Rijeka
Telefon
051 330 767
Fax
051 327 008
Mobitel
098 9174 058
E-mail
odvjetnica.alac.strabic@gmail.com
Jezici
ENG