HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Alan Alagić

Adresa
Dobrilina 9
52100 Pula
Telefon
052 216 873
052 216 874
Fax
052 210 557
Mobitel
098 9362 938
E-mail
alan.alagic@gmail.com
alan.alagic@zou.t-com.hr

Zaposlen/a u

Goran Veljović, Merima Ibrahimović, Ivana Bilić Komparić, Vladimir Veljović i Al