HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Branko Kobaš

Adresa
Dragutina Neumana 8/I
31000 Osijek
Telefon
031 359 730
Mobitel
095 9017 288
E-mail
kobas.branko@gmail.com

Vježbenici