HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

BENKO I PARTNERI d.o.o.

Adresa
Trg Petra Svačića 6
10000 Zagreb
Telefon
01 4818 708
Fax
01 4812 881
E-mail
info@benko-partneri.com

Odvjetnici

Vježbenici