HOK

Hrvatska odvjetnička komora

Imenik odvjetnika

Marija Zrno

Adresa
Ilica 1
10000 Zagreb
Telefon
01 4825 600
Fax
01 4825 601
E-mail
marija.zrno@bmslegal.hr
Jezici
ENG

Zaposlen/a u

BARDEK, LISAC, MUŠEC, SKOKO d.o.o.